• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Bing Bong - Úc

  • Tọa độ cảng: -15º -25' -26'' S, 136º 13' 11'' E
  • Mã cảng: AUBBG
  • Quốc gia: Úc
  • Cảng nằm ở khu vực: Australia
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No