• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Hải cảng Beaver Harbour - Canada

  • Tọa độ cảng: 45º 3' 12'' N, -66º -45' -4'' W
  • Mã cảng: CABEH
  • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
  • Quốc gia: Canada
  • Địa chỉ: Beaver HarbourCanada
  • Quy mô cảng: Small
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No