• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Bay Roberts - Canada

 • Tọa độ cảng: 47º 34' 59'' N, -53º -16' -5'' W
 • Mã cảng: CABYR
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: Bay RobertsCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural