• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Basou - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 19º 5' 13'' N, 108º 38' 9'' E
 • Mã cảng: CNBAS
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: Basuo Port Admin OfficeHaigang RoadBasuo, Hainan 572600China
 • Quản lý cảng: Hainan Port Management Bureau
 • Số điện thoại: 86 890 552 2512
 • Số fax: 86 890 552 1054
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes