• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Baracoa - Cuba

 • Tọa độ cảng: 20º 21' 18'' N, -74º -30' -39'' W
 • Mã cảng: CUBCA
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Cuba
 • Địa chỉ: BaracoaCuba
 • Quản lý cảng: Empresa Terminales Mambisas de La Habana
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Caribbean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes