• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Banana - Cộng hòa Dân chủ Congo

 • Tọa độ cảng: -6º -1' 0'' S, 12º 25' 0'' E
 • Mã cảng: CDBNW
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Cộng hòa Dân chủ Congo
 • Địa chỉ: Office National des Transports (ONATRA)Boulevard du 30 JuinKinshasaCongo, Democratic Republic of
 • Quản lý cảng: Banana Port Authority
 • Số điện thoại: 243 1 522 4761
 • Số fax: 243 1 522 2892
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural