• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Balmaceda - Chile

  • Tọa độ cảng: -45º -32' -24'' S, -71º -24' -35'' W
  • Mã cảng: CLBAL
  • Quốc gia: Chile
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No