• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Bahrain - Bahrain

  • Tọa độ cảng: 26º 12' 19'' N, 50º 37' 0'' E
  • Mã cảng: BHBAH
  • Quốc gia: Bahrain
  • Thông tin thêm

  • Terminal: Yes