• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Bahia Blanca - Argentina

 • Tọa độ cảng: -38º -46' -59'' S, -62º -16' 0'' W
 • Mã cảng: ARBHI
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Argentina
 • Địa chỉ: Bahia Blanca City, Buenos Aires ProvinceArgentina
 • Quản lý cảng: Autoridad Portuaria del Puerto de Bahia Blanca
 • Website: www.puertobahiablanca.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Argentina
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes