• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Baddeck - Canada

 • Tọa độ cảng: 46º 5' 44'' N, -60º -45' -34'' W
 • Mã cảng: CABAD
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PO Box 63Baddeck, NS B0E 1B0Canada
 • Quản lý cảng: Baddeck Port Authority
 • Số điện thoại: 902 295 3666
 • Số fax: 902 295 1729
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes