• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Atucha - Argentina

  • Tọa độ cảng: -33º -57' -17'' S, -59º -14' -20'' W
  • Mã cảng: ARATU
  • Quốc gia: Argentina
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No