• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Asnaesvaerkets Havn - Đan Mạch

  • Tọa độ cảng: 55º 39' 47'' N, 11º 4' 57'' E
  • Mã cảng: DKASV
  • Quốc gia: Đan Mạch
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No