• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Asnaes - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 55º 16' 21'' N, 9º 53' 25'' E
 • Mã cảng: DKASN
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Ndr Havnevej 21Assens 5610Denmark
 • Quản lý cảng: Port Authority of Assens
 • Số điện thoại: 45 64 71 31 65
 • Số fax: 45 64 71 31 54
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Denmark Straits
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes