• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Arichat - Canada

 • Tọa độ cảng: 45º 31' 0'' N, -61º -1' -59'' W
 • Mã cảng: CAARI
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: ArichatCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 5 feet m
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 5 feet
 • Anchorage: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural