• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Aratu - Brazil

 • Tọa độ cảng: -12º -47' -3'' S, -38º -30' 0'' W
 • Mã cảng: BRARB
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Via Matoim, s/nBaia de Aratu CEP 43.800-000Brazil
 • Quản lý cảng: Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA)
 • Số điện thoại: 71 602-5711
 • Số fax: 71 602-5705
 • Số Email: portoaratu@codeba.com.br
 • Website: www.codeba.com.br
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural