• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Aracati - Brazil

  • Tọa độ cảng: -4º -20' -23'' S, -37º -27' -35'' W
  • Mã cảng: BRATI
  • Quốc gia: Brazil
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No