• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Antwerpen - Bỉ

 • Tọa độ cảng: 51º 12' 8'' N, 4º 22' 58'' E
 • Mã cảng: BEANR
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Bỉ
 • Địa chỉ: Havenhuis Entrepotkaai 1Antwerp B-2000Belgium
 • Quản lý cảng: Antwerp Port Authority
 • Số điện thoại: +32-3-205 20 11
 • Số fax: +32-3-205 20 28
 • Số Email: info@haven.antwerpen.be
 • Website: www.portofantwerp.be
 • Quy mô cảng: Very Large
 • Cảng nằm ở khu vực: West part of North Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 4 feet m
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Mean Tide: 4 feet
 • Oil Terminal: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Tide Gate
 • Turning Area: Yes