• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Antofagasta - Chile

 • Tọa độ cảng: -23º -39' -25'' S, -70º -23' -51'' W
 • Mã cảng: CLANF
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Avda. Grecia S/NAntofagastaChile
 • Quản lý cảng: Empresa Portuaria Antofagasta
 • Số điện thoại: 56 55 351177
 • Số fax: 56 55 351101
 • Số Email: fhauck@puertoantofagasta.cl
 • Website: www.puertoantofagasta.cl
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 61 - 65 feet 18.6 - 19.8 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes