• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Anqing - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 30º 30' 5'' N, 117º 2' 12'' E
 • Mã cảng: CNAQG
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: Administration Office7 Yanjiang Zhong RoadAnqing, Anhui 246030China
 • Quản lý cảng: Anqing Port Authority
 • Số điện thoại: 86 556 521 7018
 • Số fax: 86 556 554 2843
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Inland port: Yes
 • Mean tide: 8 feet m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Mean Tide: 8 feet
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Harbor Type: River Natural