• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Angra dos Reis - Brazil

 • Tọa độ cảng: -23º 0' 0'' S, -44º -19' 0'' W
 • Mã cảng: BRADR
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Avenida dos Reis Magos, s/nAngra dos Reis, RJ 23900-000Brazil
 • Quản lý cảng: Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)
 • Số điện thoại: 55 24 2365 0273
 • Số fax: 55 24 2365 0273
 • Website: www.portosrio.gov.br
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes