• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Port Medway - Canada

 • Tọa độ cảng: 44º 7' 0'' N, -64º -35' -59'' W
 • Mã cảng: CAPMW
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: Port MedwayCanada
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Atlantic
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No