• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Port Lincoln - Úc

 • Tọa độ cảng: -34º -43' -27'' S, 135º 50' 21'' E
 • Mã cảng: AUPLO
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: 296 St Vincent StreetPort Adelaide, South Australia 5015Australia
 • Quản lý cảng: Flinders Ports Pty Ltd
 • Số điện thoại: +61 8 8447 0611
 • Số fax: +61 8 8447 0606
 • Số Email: flindersports@flindersports.com.au
 • Website: www.flindersports.com.au
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead