• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Port Hope - Canada

 • Tọa độ cảng: 43º 58' 0'' N, -78º -17' -60'' W
 • Mã cảng: CAOPE
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: 56 Queen Street56 Queen StreetPort Hope, ON L1A 3V9Canada
 • Quản lý cảng: Port Hope Harbour Committee
 • Số điện thoại: 905-885-4544
 • Số fax: 905-885-7698
 • Số Email: admin@porthope.ca
 • Website: www.porthope.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Anchorage: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater